loading

Yumeya Furniture - ผู้ผลิตเก้าอี้รับประทานอาหารเชิงพาณิชย์โลหะลายไม้ & ผู้จำหน่ายเก้าอี้โรงแรม เก้าอี้งานอีเว้นท์ & เก้าอี้ร้านอาหาร 

ABOUT US
  วิธีทำเก้าอี้ลายไม้โลหะ
Metal Wood Grain เป็นเทคโนโลยีการถ่ายเทความร้อน ขั้นแรก ให้เคลือบชั้นของสีฝุ่นบนพื้นผิวของโครงโลหะ ประการที่สองครอบคลุมกระดาษลายไม้ที่ตรงกันบนผง ประการที่สามส่งโลหะเพื่อให้ความร้อน สีบนกระดาษลายไม้จะถูกโอนไปยังชั้นเคลือบผง ประการที่สี่ นำกระดาษลายไม้ออกเพื่อให้ได้ลายไม้ที่เป็นโลหะ
Customer service
detect