ಯುಮೆಯಾ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಪ್ರಮುಖ ವುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೆಟಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಕರು & ಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆಯ


ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 1
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 2
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 3
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 4
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 5
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 6
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 7
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 1
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 2
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 3
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 4
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 5
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 6
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 7

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ

ವಿಚಾರಣೆ

ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಚಿವಾರಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕುರ್ಚಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.


ಚಿಯಾವರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳುವೇಗದ ವಿವರೆ


ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಚಿಯಾವರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಯಾವರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಚಯ


ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಯಾವರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

ಆದರಣೆಯ ವಿವರೆ

 

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 8
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 9
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 10
 

 

ಡಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು?

 

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 11

 

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 12
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 13

 

ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು

 

ಗಾಳಿಯು
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 14

A01 ವಾಲ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 15

A02 ವಾಲ್ ನ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 16

A03 ವಾಲ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 17

A05BeechName

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 18

A07 ಚೆರಿName

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 19

A09 ವಾಲ್ ನ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 20

ಆ30 ಓಕ

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 21

A50 ವಾಲ್ ನ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 22

A51 ವಾಲ್ ನ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 23

A52 ವಾಲ್ ನ್ಟ್Name

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 24

A53 ವಾಲ್ ನ್ಟ್Name

ಪೌಡರ್ ಕೋಟ್
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 25

PC01

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 26

PC05

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 27

PC06

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 28

PC21

 

ಡೂ ಟಿಮ್
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 29

SP8011

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 30

SP8021

 

ಹೊರಗಿನ ಪೌಡರ್ ಕೋಟ್
ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 31

M-OD-PC-001

ಚಿವಾರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ 32

M-OD-PC-004ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು


ಹೆಶನ್ ಯೂಮೇಯಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಜಿಯಾಂಗ್ ಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹದ ಊಟದ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಔತಣ ಕುರ್ಚಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುಮೆಯಾ ಚೇರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು 'ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರಂತರ ಆವಿಷ್ಕಾರ'ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುಂಪು R&D, ರಚನಾಶಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಶಲಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪುದಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು. Yumeya ಚೇರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾದ ಏಕ-ನಿಲುಗಡೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.


ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ
we welcome custom designs and ideas and is able to cater to the specific requirements. for more information, please visit the website or contact us directly with questions or inquiries.
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮರದ ಧಾನ್ಯ ಲೋಹದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ಯುಮೆಯಾ ಲೋಹದ ಮರದ ಧಾನ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯುಮೆಯಾ ಅವರ ಲೋಹದ ಮರದ ಧಾನ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, 'ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲ', 'ತೆರವು', 'ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ'. ಲೋಹದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಯುಮೆಯಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 3D ಮರದ ಧಾನ್ಯ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
CONTACT US

ವಿ- ಅಂಚೆ:  Info@youmeiya.netName

ಎಮ್ ಪಿ / ಹಿನ್ನೆಪ್:86 13534726803

ವಿಳಾಸ: ಝೆನ್ನನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆಶನ್ ಸಿಟಿ, ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಚೀನಾ

ಯೂಮಾಯಾ ಫ್ರೀಟ್ರ್ ವಿಡಿಯೋName

XML

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2021 ಹೇಶನ್ ಯೂಮಿಯಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | ತಾಣ
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.