Cadeiryddion Yumeya - Gwneuthurwr Cadeiriau Bwyta Metel Grain Pren Arwain & Cyflenwr Cyfanwerthol


Cadeiryddion Yumeya - Gwneuthurwr Cadeiriau Bwyta Metel Grain Pren Arwain & Cyflenwr Cyfanwerthol


Dodrefn Gwledd Gwesty -sut i Greu Gwleddoedd Boutique Nodedig? -Cor Cwmni Dynamic - gwesty Ba

Dodrefn gwledd gwesty - sut i greu gwleddoedd bwtîc nodedig?

Gyda datblygiad cymdeithas, mae ansawdd bywyd pobl yn parhau i wella. Pan fydd y wledd nid yn unig yn cael ei fyw yn dda, mae hefyd yn gobeithio cael hwyl ohoni. Cynnydd gwleddoedd bwtîc yw diwallu anghenion diwylliannol arbennig cwsmeriaid yn y farchnad, sydd hefyd yn effeithio'n uniongyrchol ar benderfyniad diwylliant thema'r wledd. Y diwylliant thema yw cystadleurwydd craidd y wledd thema a'r allwedd i wahaniaethu o wleddoedd eraill. dirwy; cytgord; ansawdd; da; ffurf; ffurf; cynnyrch; cynnwys; arwyddocâd; 1. Rhaid ystyried penderfyniad themâu yn llawn a dadansoddi buddiannau llawer o ddefnyddwyr, gan ymchwilio'n barhaus ac ymchwilio ac arddangos, trwy wahanol ddyluniadau, mae'r wledd thema yn nodwedd nodedig yn y farchnad, gan ddenu gweledigaeth cwsmeriaid. Yn dibynnu ar ffynhonnell gwahanol gwsmeriaid, gall y datblygiad a'r dyluniad gwrdd ag eitemau gwasanaeth grwpiau defnyddwyr arbennig, fel y gall themâu gwahanol arddulliau gwahanol grwpiau ethnig ganiatáu iddynt brofi cynhesrwydd eu tref enedigol mewn gwlad dramor; Mae thema hobïau yn caniatáu iddynt brofi eu diddordeb wrth fwyta gwleddoedd. Felly, mae darparu profiad gwasanaeth unigryw i ddiwallu anghenion y farchnad yn egwyddor bwysig o bennu thema'r banquet.2. Yn seiliedig ar ei ddiwylliant unigryw yn yr amgylchedd rhanbarthol, pregethir y nodweddion personoliaeth leol. Eich dewis safle yw'r Shuya tawel yn y swnllyd, neu fynegiant diwylliannol unigryw yn yr heneb, neu fonopoli miloedd o olygfeydd hardd. Daw ymwelwyr i rywle i brofi nodweddion y cyrchfan. Lleoedd gwahanol i'r amgylchedd byw arferol. Mae thema'r wledd yn seiliedig ar y diwylliant rhanbarthol lleol fel y man cychwyn, ac mae cynrychiolwyr nodweddiadol nodweddion lleol wedi'u hintegreiddio i ddyluniad dyluniad y wledd thema, megis murluniau lleol, deunyddiau, planhigion, ac ati. Mae gan hyd yn oed y cynhyrchion gwledd, gwasanaethau neu arddulliau pensaernïol ac elfennau dan do liw lleol cryf.3. Rhaid cyfuno sefydlu diwylliant thema â diwylliant ei hun o'r un gwerthoedd. Wrth hyfforddi gweithwyr, daeth addysg ddiwylliannol o'r fath, fel bod pob agwedd ar ymddygiad a gweithredoedd gweithwyr wrth wasanaethu yn cyfleu diwylliant thema'r wledd, a thrwy hynny ddod â phrofiad dymunol i gwsmeriaid. Ond nid yw yr un peth. Gallwch gadw ei ddiwylliant a'i arloesi yn ôl y gwahanol ffurfiau mynegiant o'r un thema. Ar yr un pryd, gall ddod â pharhad i ddatblygiad y banquet.4. Wrth ddylunio'r wledd bwtîc, rydym yn talu mwy a mwy o sylw i brofiad personol y gwesteion, cynhesrwydd y cartref, yr oriel gelf - awyrgylch artistig, a'r synnwyr dylunio eithaf. Mae estheteg dylunio minimaliaeth, trwy arddangosfa ofod a dyluniad goleuo'r enaid, gyda lliw du a gwyn a llwyd, yn defnyddio awyrgylch y gofod ystwyth fel bar hamdden yn rhesymegol, fel bod gwesteion yn cael profiad gwesteion a cartref. Lefel hynod gyfoethog o gyfoeth.

Dodrefn Gwledd Gwesty -sut i Greu Gwleddoedd Boutique Nodedig? -Cor Cwmni Dynamic - gwesty Ba 1

Cysylltwch â ni gyda ni
Erthyglau a Argymhellir
Canolfan Gwybodaeth Blog Newyddion
Mae Deunydd a Dyluniad Dodrefn Gwledd y Gwesty yn Anwahanadwy
Mae Deunydd a Dyluniad Dodrefn Gwledd y Gwesty yn Anwahanadwy
Mae deunydd a dyluniad dodrefn gwledd y gwesty yn anwahanadwy Ymhlith y dodrefn cadeiriau bwyta gwesty presennol, mae mwy a mwy yn rhoi sylw i addurno'r gwesty ac awyrgylch artistig y bwyty, ac yn rhoi sylw i adeiladu diwylliannol y bwyty. Er mwyn cyflawni'r effaith hon, yn ychwanegol at effaith addurno'r bwyty, mae dyluniad dodrefn gwledd gwesty hefyd yn bwysig iawn, gan gynnwys lleoliad bwrdd a chadeiriau'r bwyty, ac elfennau'r dyluniad. Ystyried. Y cyswllt mwyaf â chwsmeriaid y bwyty yw mai'r dodrefn yn y bwyty yw bod dodrefn bwyty yn llygaid y bwyty, sy'n bwysig iawn. Daw prif werth dodrefn gwledd o'i swyddogaethau a'i ddeunyddiau gweithgynhyrchu. Yn wahanol i effaith cais gwirioneddol y sengl sy'n cyfateb i'r swyddogaeth, gall deunydd dodrefn gwesty fod yn gysylltiedig â mwy o ffactorau ansawdd. Dylai dewisiadau cynnyrch dodrefn ystyried o leiaf ddwy agwedd ar ddyluniad a swyddogaeth deunyddiau. Mae'r gwneuthurwr dodrefn gwledd gwesty Xiaobian yn meddwl, pan fyddwn yn prynu dodrefn bwyty, rhaid inni ystyried y ddau ddylunio a chanolbwyntio ar y dewis o ddeunyddiau. Mae llawer o gwsmeriaid yn meddwl bod y mwyaf o ddeunyddiau ar gyfer dodrefn gwledd, y mwyaf gwerth ei brynu. Fodd bynnag, collodd y cysyniad hwn lawer o farnau gwerthfawr. Gellir defnyddio deunyddiau am werth, ond sut mae ansawdd y deunydd, p'un a yw'r prosesu'n cael ei dorri'n iawn, ac a yw'r dyluniad wedi'i fynegi'n dda. Mae hyn yn ansicr. A fydd rhychwant oes yn anodd ei ddweud am amser hir. Felly, mae'n iawn dewis dodrefn bwyty i weld y deunydd, ond ni ellir ei fynegi o un agwedd ar y deunydd i ddod i gasgliad ar ddodrefn gwledd y gwesty cyfan. Ar gyfer gweithgynhyrchwyr dodrefn gwledd, mae'r dyluniad yn tarddu o ysbrydoliaeth, gweithrediad a deunydd. Sut i ddangos y syniadau dylunio a'r effeithiau yr ydych am eu dangos nawr ar y dodrefn bwyty presennol, rhaid i'r deunydd fod yn briodol ac yn briodol, nid yw pob deunydd yn addas i'w brosesu gyda dyluniad cryf. Fodd bynnag, wrth ddewis y deunydd ar gyfer dylunio, dewisir y deunydd ar gyfer dylunio, ac mae sefydlogrwydd ac ymarferoldeb y dodrefn bwyty a ddyluniwyd yn amlwg yn afrealistig. Yna mae'r dyluniad hwn yn ddiystyr, felly dylid dewis dyluniad y deunydd, a dylid rhoi sylw i gadw'r swm.
Cadeiriau Gwledd Gwesty - Beth yw Uchafbwyntiau Dylunio Gwesty Bwyty Gorllewinol America?
Cadeiriau Gwledd Gwesty - Beth yw Uchafbwyntiau Dylunio Gwesty Bwyty Gorllewinol America?
Cadeiriau gwledd gwesty - beth yw uchafbwyntiau American Western Restaurant Hotel Design? O'i gymharu â bwrdd crwn Tsieina, mae byrddau a chadeiriau bwyta brenhinol Prydain, a byrddau a chadeiriau gwestai bwyty American Western yn wirioneddol falch. Mae'n ymddangos bod bwrdd a chadeiriau bwytai American Western sy'n gannoedd o filoedd o flynyddoedd o ddiwylliant a dyodiad technegol yn fyrddau bwyta a chadeiriau arddull Tsieineaidd ac Ewropeaidd; mae'n anghwrtais; llawer, ond nid yw'r rhain yn atal ffafriaeth pobl fodern ar gyfer byrddau a chadeiriau bwytai Gorllewin America. Felly beth yw uchafbwyntiau dyluniad bwrdd a chadair bwyty American Western, a bod mor eang i'r gynulleidfa? Bydd gwneuthurwr cadeiriau gwledd y gwesty yn esbonio i chi: Mae hyn yn ymwneud â tharddiad dodrefn Americanaidd! Daeth dodrefn Americanaidd yn boblogaidd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, profodd moderniaeth, ôl-foderniaeth, yn enwedig ar ddiwedd y 1980au; symudiad celfi celf; yn ddiweddarach, roedd y traddodiad o ddodrefn yn dangos bod personoliaeth wedi dechrau dod i'r amlwg ledled y byd. Ar yr adeg hon, daeth dodrefn Americanaidd â mynegiant rhydd yn raddol i mewn i weledigaeth pobl ac yn raddol fe'u herlidiwyd gan lawer o bobl ffasiwn. Yn y broses hon, diolch i ymlediad cyflym economi a diwylliant yr Unol Daleithiau yn fyd-eang, mae diwylliant America wedi dod yn ddiwylliant ffasiwn yn raddol, ac yn naturiol nid yw diwylliant arlwyo America yn eithriad. Ynghyd â datblygiad brandiau arlwyo cadwyn Americanaidd ledled y byd, mae bwrdd a chadeiriau bwytai American Western hefyd wedi'u hyrwyddo'n fyd-eang. Yn Tsieina, gyda'r globaleiddio economaidd cyflym yn y blynyddoedd diwethaf, mae byrddau a chadeiriau bwytai American Western hefyd wedi'u cymhwyso mewn amrywiol fwytai Gorllewinol a bwytai ffasiwn. Mewn gwirionedd, yn y cyfnod newydd, mae byrddau a chadeiriau bwyty American Western nad ydynt wedi derbyn gormod o ddiwylliant traddodiadol yn fwy manteisiol na dodrefn arddull Tsieineaidd ac Ewropeaidd. Mae arddull rhad ac am ddim bwytai American Western yn dangos ei harddwch creadigol, ac wedi ffurfio estheteg Americanaidd unigryw o dan ddylanwad cysyniadau. Nodweddion byrddau a chadeiriau Bwyty Gorllewin America: 1. Mae byrddau a chadeiriau bwyty American Western yn canolbwyntio ar bren solet wrth ddewis deunyddiau. Nid oes ffresni'r pren solet cyffredinol, ond mae'n canolbwyntio ar awyrgylch syml a syml y pren gwreiddiol. 2. Mae wedi cael ei grybwyll uchod. O'u cymharu â steil Tsieineaidd ac Ewropeaidd, gellir dweud bod byrddau a chadeiriau bwytai Gorllewin America hyd yn oed yn arw, ond mae hyn wedi dod yn nodwedd anhygoel. Nid oes bwrdd a chadeiriau bwyty American Western gofalus sy'n cyd-fynd ag estheteg pobl fodern, ac yn helpu i amlygu ei awyrgylch.
Cadair Gwledd Gwesty - Dodrefn Bag Meddal Modern Syml, Rydych chi'n Ei Haeddu!
Cadair Gwledd Gwesty - Dodrefn Bag Meddal Modern Syml, Rydych chi'n Ei Haeddu!
Cadair gwledd gwesty - dodrefn gwesty bag meddal modern syml, rydych chi'n ei haeddu! Mae arddull cadeirydd gwledd bag meddal modern symlach yn syml a phwerus, gan bwysleisio natur sengl a thynnu gofod dan do a gwrthrychau. Mae arddull finimalaidd fodern, fel y mae'r enw'n ei awgrymu, yn gwneud i'r holl fanylion edrych yn syml iawn. Mae symlrwydd yr addurniad yn gwneud i'r gofod edrych yn gryno ac yn atmosfferig iawn. Ychydig o rannau addurnol sydd, ond mewn lliw a gosodiad, mae'n cymryd llawer o egni i gyd-fynd â'r dewis o ddeunyddiau addurno. Mae hwn yn gyflwr nad yw wedi'i ddylunio gan ddylunwyr cyffredin.Dodrefn gwledd gwesty, cadeirydd gwledd gwesty, cadeirydd gwledd, dodrefn gwledd Nid oes amheuaeth bod yr arddull addurno arddull modern a syml yn darparu ar gyfer cariad pobl ifanc. Mae'r ddinas yn brysur yn byw. Mae eisoes wedi gwneud i ni drafferthu gyda'r awyr a'r golau a gwyrdd. Y blinder, anghofio swn y ddinas. Mae hwn hefyd yn un o'r arddulliau addurno poblogaidd: arddull minimalaidd modern.Nid yw symlrwydd yn ddiffyg elfennau dylunio. Mae'n lefel uwch o gyflwr creadigol. O ran dylunio mewnol, nid oes angen rhoi'r gorau i reolau a symlrwydd y gofod adeiladu gwreiddiol, ac addurno'r cludwr adeiladu yn fympwyol. Yn lle hynny, mae'r dyluniad yn fwy dwys, pwysleisio cywirdeb strwythur a ffurf, a mynd ar drywydd dyfnder a chywirdeb perfformiad deunyddiau, technoleg a gofod. Wedi'i greu yn yr ystafell gyda dulliau syml, mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddylunwyr feddu ar lythrennedd dylunio uwch a phrofiad ymarferol. Mae angen i'r dylunydd fyw'n fanwl, meddwl dro ar ôl tro, craffu'n ofalus, a'i fireinio'n ofalus, a defnyddio'r iaith ddylunio leiaf i fynegi'r dyfnaf dylunio mewnol. Dileu'r cymhlethdod a'r symlrwydd, cael gwared ar y gwir, a'r radd uchel o liwio a siâp hynod gryno y lliw. Ar y rhagosodiad o ddiwallu'r anghenion swyddogaethol, cyfunir y gofod, y bobl a'r pethau â chyfuniad rhesymol a mireinio, ac mae'r trawiadau brwsh mwyaf mireinio yn darlunio'r effaith gyfoethocaf a theimladwy. Dyma'r cyflwr dylunio uchaf. Nodweddion cadeiriau gwledd gwesty(1) Pwysleisiwch ddyluniad swyddogaethol, llinellau syml a llyfn, a chyferbyniad lliw cryf. Dyma nodwedd cadair gwledd gwesty arddull fodern. (2) Mae nifer fawr o ddeunyddiau newydd megis gwydr tymherus a dur di-staen yn cael eu defnyddio fel deunyddiau ategol, sydd hefyd yn ddull addurniadol cyffredin ar gyfer cadeiriau gwledd gwesty arddull modern, a all ddod â theimlad avant-garde a digyfyngiad i bobl. (3) Oherwydd y llinellau syml ac ychydig o elfennau addurnol, mae angen dodrefn meddal perffaith ar gadair gwledd y gwesty arddull modern i ddangos harddwch. Er enghraifft, mae angen clustog ar y soffa, mae angen lliain bwrdd bwyta ar y bwrdd bwyta, mae angen llenni a chynfasau gyda gwelyau a chynfasau. Pylu meddal yw'r allwedd i style.Style modern (1) Mae'r gofod dan do yn agored ac yn dryloyw mewnol ac allanol, ac mae rhyddid i fynd ar drywydd waliau anghyfyngedig yn cael ei ddilyn mewn dylunio graffeg gofod. (2) Mae waliau dan do, daear, nenfwd, a dodrefn cadeiriau gwledd gwesty a hyd yn oed llestri lamp yn a nodweddir gan siâp syml, gwead pur, a chrefftwaith cain.(3) Ceisiwch addurno a chanslo gormod o bethau cymaint â phosibl. Credir y bydd unrhyw ddyluniad cymhleth yn cynyddu cost costau adeiladu heb werth ymarferol ac unrhyw addurniad, a phwysleisiwch y dylai'r ffurflen wasanaethu mwy o swyddogaethau. (4) Defnyddir y cydrannau safonol cymaint â phosibl yn yr adeilad a'r cydrannau dan do. (5) Defnyddir cynhyrchion diwydiannol syml yn aml dan do. Gwesty cadeiriau gwledd ac angenrheidiau dyddiol yn cael eu defnyddio yn bennaf yn unol, a metelau gwydr yn cael eu defnyddio yn bennaf.Characteristic Modern jewelry arddull minimalaidd yw'r mwyaf eclectig o'r holl arddulliau gwella cartrefi. Gall rhai o'r llinellau syml, unigryw a hyd yn oed creadigol a phersonoliaeth ategolion yn dod yn aelod o'r modern minimalist arddull gwella cartref.Popular chwilio:, dodrefn gwledd gwesty, cadair gwledd gwesty, dodrefn gwledd
Cadair Gwledd Gwesty - Beth yw Nodweddion Dodrefn Gwesty Arddull Minimalaidd Modern? -Cor C
Cadair Gwledd Gwesty - Beth yw Nodweddion Dodrefn Gwesty Arddull Minimalaidd Modern? -Cor C
Cadair gwledd gwesty - beth yw nodweddion dodrefn gwesty arddull finimalaidd modern? P'un a yw'n gadair gwledd unigryw, neu'n soffa sy'n pwysleisio cysur, mae ei ymarferoldeb a'i addurnoldeb yn cael eu cyfuno'n unig, ac mae'r dodrefn gwledd gwesty safonol syml a modern sy'n rhoi sylw i berfformiad amgylcheddol yn fwy hoff gan bobl. P'un a yw'n gadair gwledd unigryw, neu'n soffa sy'n pwysleisio cysur, mae ei ymarferoldeb a'i addurnoldeb wedi'u cyfuno'n unig, ac mae pobl yn caru symlrwydd a dodrefn gwledd gwesty safonol modern sy'n rhoi sylw i berfformiad amgylcheddol. Gadewch i ni edrych ar foderniaeth gyda'n gilydd. Beth yw nodweddion arddull syml a dodrefn gwledd ystafell safonol modern.Dodrefn gwledd gwesty, cadeirydd gwledd gwesty, cadeirydd gwledd, dodrefn gwledd Pwysleisio dyluniad swyddogaethol, llinellau syml a llyfn, a chyferbyniad lliw cryf. Mae hyn yn nodweddiadol o arddull modern modern dodrefn gwledd gwesty modern syml.Mae'r defnydd o ddeunyddiau newydd megis gwydr tymherus a dur di-staen fel deunyddiau ategol hefyd yn ddull addurniadol cyffredin ar gyfer arddull modern modern dodrefn gwledd gwesty syml a modern safonol, a all ddod â phobl a ymdeimlad o avant-garde a theimlo'n ddirwystr.Oherwydd llinellau syml ac ychydig o elfennau addurnol, arddull fodern syml Mae dodrefn gwledd gwesty modern yn gofyn am ddodrefn meddal perffaith i ddangos harddwch. Er enghraifft, mae angen clustog ar y soffa, mae angen lliain bwrdd bwyta ar y bwrdd bwyta, mae angen llenni a chynfasau gyda gwelyau a chynfasau. Dodrefn meddal yw'r allwedd i addurniadau gwynt modern.Waeth pa mor fawr yw'r ystafell, rhaid iddi fod yn eang. Nid oes angen addurno diflas a dodrefn gwledd ystafell safonol modern gormodol, sy'n adlewyrchu cydlyniad cyffredinol y gofod a'r dodrefn gwledd yn yr addurno a'r gosodiad. O ran steilio, mae'r strwythur geometrig yn bennaf, sef style.Proposal ffasiwn modern minimalaidd i chwarae'r effeithlonrwydd defnydd mwyaf mewn gofod cyfyngedig. Mae dodrefn gwledd ystafell safonol syml a modern yn dewis pwysleisio'r swyddogaeth ffurfio. O safbwynt ymarferol, rhoddir y gorau i'r addurniad ychwanegu gormodol tan y diwedd. Nid syml yw ffordd o fyw yn unig, ond hefyd yn athroniaeth o life.The sain yn y cartref yn fwy, yn cyd-fynd. Bydd gormod o liwiau yn rhoi teimlad blêr i bobl, ac yn defnyddio lliwiau mwy pur i gyd-fynd ag arddulliau modern minimalaidd, fel na fydd ots beth yw siâp dodrefn gwledd ystafell safonol a modern safonol a chynllun gofodol, bydd yn rhoi syrpréis adfywiol i bobl. Rwy'n gobeithio moderniaeth yr oes fodern. Beth yw nodweddion y dodrefn gwledd arddull syml a all eich helpu.Fel un o'r gweithgynhyrchwyr dodrefn gwledd gwesty cenedlaethol ar raddfa fawr, mae'r deg uchaf cyflenwyr dodrefn gwledd gwesty medal aur yn nhalaith Guangdong yn hebrwng eich dodrefn gwledd gwesty. Ansawdd aur, rydych chi'n ei haeddu!Chwiliad poblogaidd: cadair gwledd gwesty, dodrefn gwledd gwesty, dodrefn gwledd
Cadair Gwledd Gwesty - sgwrs Am y Glanhau Glanhau Dodrefn Gwesty
Cadair Gwledd Gwesty - sgwrs Am y Glanhau Glanhau Dodrefn Gwesty
Cadair gwledd gwesty - siaradwch am lanhau glanhau dodrefn gwesty Yn ddiweddar, mae mater glanhau gwestai unwaith eto wedi mynd i mewn i weledigaeth pawb ac wedi achosi trafodaethau gwych. Mewn gwirionedd, mae glanhau'r gwesty yn llawer uwch na'r safon glanhau cartref. Wedi'r cyfan, mae'n wynebu gwahanol drigolion. Er mwyn rhoi'r profiad byw gorau iddynt, mae gan lanhau cartrefi gwesty safonau gwahanol. Ni all prosesau glanhau cyffredinol fodloni gofynion cynnal a chadw dodrefn gwesty. Gall rhai dulliau glanhau dyddiol o lanhau hyd yn oed achosi difrodi dodrefn gwesty. Mewn achosion difrifol, bydd hyd yn oed yn effeithio ar harddwch y gofod cyfan. Felly, wrth lanhau dodrefn gwesty, dylem dalu sylw mawr i'r agweddau canlynol: 1. Peidiwch â defnyddio brethyn trwchus na hen ddillad i sychu dodrefn gwesty. Yn gyffredinol, dylai glanhau ffurfiol ddefnyddio tywelion, cynhyrchion brethyn cotwm neu ffabrigau amsugno dŵr, megis melfed. Oherwydd bydd y gosodiad garw a'r pen edau yn crafu wyneb llyfn y dodrefn, gan ddod â llawer o grafiadau ac effeithio ar yr estheteg weledol. 2. Peidiwch â sychu â brethyn wrth lanhau llwch dodrefn gwesty. Mae llwch cyffredin yn cynnwys tywod, ffibrau a sylweddau eraill. Yn y ffrithiant â ffabrigau, gall y sylweddau hyn niweidio wyneb y paent ar y dodrefn yn hawdd. Yn y tymor hir, bydd yn dinistrio disgleirdeb y dodrefn ac yn lleihau ei fywyd gwasanaeth. Felly, gallwch ddefnyddio tywelion gwlyb gwactod proffesiynol. Mae'r deunydd hwn yn feddal ac mae ganddo gapasiti gwactod cryf. 3. Mae gan lanhau dodrefn a glanedydd paru hefyd ofynion penodol. Er enghraifft, rhaid osgoi sebon dyddiol, hanfod golchi llestri yn gadarn, oherwydd ni allant gael gwared â staeniau dodrefn yn effeithiol, a fydd yn achosi cyrydiad penodol o bren dodrefn. Yr Wyddgrug neu anffurfiannau. Dylid defnyddio dodrefn arbennig i lanhau'r chwistrell, fel y gellir tynnu'r staeniau. 4. Ni ellir defnyddio pob cwyr gofal dodrefn ar gyfer cynnal a chadw dodrefn gwesty, oherwydd yn y dodrefn hyn, nid yw lledr fel arfer wedi'i gynnwys. Mae gan cwyr nyrsio berfformiad heneiddio ysgogol cryf ar gyfer lledr, gan wneud lledr yn heneiddio mewn cyfnod byr o amser a byrhau bywyd y gwasanaeth yn ddifrifol. Felly dylai dodrefn lledr ddewis lledr Chwiliad poblogaidd: cadeirydd gwledd gwesty, dodrefn gwledd gwesty, dodrefn gwledd, cadeirydd gwledd, cadeirydd gwesty Guangdong
Gwesty Cadeirydd Gwledd - Cyffredin Gwesty Gwledd Cadeirydd Dosbarthiad Arddull -cwmni Dynamics -Hotel Banque
Gwesty Cadeirydd Gwledd - Cyffredin Gwesty Gwledd Cadeirydd Dosbarthiad Arddull -cwmni Dynamics -Hotel Banque
Cadair gwledd gwesty - dosbarthiad arddull cadeirydd gwledd gwesty cyffredin Nid yw gwesty pum seren yn ddigon da, nid yw'r amgylchedd yn ddigon, ac mae'n gysylltiedig â llawer o ffactorau, megis y cyfleusterau addurno gwesty cyfan a modelau gwasanaeth gwesty seren, ac ati. Mae rhan o'r cyfleusterau ategol addurno yn hunan-amlwg i bwysigrwydd amgylchedd y gwesty a denu cwsmeriaid.Hotel dodrefn gwledd, cadeirydd gwledd gwesty, cadeirydd gwledd, dodrefn gwleddHotel cadeirydd gwledd arferMae arddull cadeirydd gwledd gwesty yn dod yn gyfoethocach ac yn gyfoethocach, sydd nid yn unig yn cwrdd mynd ar drywydd personoli pobl fodern, ond hefyd dehongliad da o ffordd o fyw ffasiwn. Wrth ddylunio cadeirydd gwledd y gwesty, rhaid inni ofalu am arddull addurno'r gwesty ei hun er mwyn adlewyrchu effaith addurno gyffredinol y gwesty yn well. Mae gan arddull cadair gwledd y gwesty y categorïau canlynol: 1. Cadair wledd gwesty gwynt modernMinimaliaeth; mae athroniaeth bywyd yn gyffredinol boblogaidd yn niwylliant poblogaidd heddiw, gan wneud cadeiriau gwledd gwesty modern yn cael eu defnyddio'n eang mewn gwestai. Ar hyn o bryd, mae cadeirydd gwledd y gwesty gwynt yn cael ei ddominyddu gan siapiau llinell syth, syml a llachar, a nodweddir gan ffasiwn, disgleirdeb, ac ymarferoldeb.2. Cadair wledd gwesty Avant -winding Mae gwelliant parhaus datblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg a'r broses gynhyrchu o gadeiriau gwledd wedi caniatáu i gadeiriau gwledd gwesty gael mwy o bosibiliadau mewn deunyddiau a siapiau. Gan ddibynnu ar y newidiadau anfeidrol rhwng deunyddiau newydd, technolegau newydd, a golau a chysgod, ewch ar drywydd dadadeiladu gofod dibrofiad, yn eofn yn gwneud trefniadau lliw llachar ar sail dyluniad cadeiriau gwledd gwesty modern, a dewis deunyddiau gydag anhyblygedd a meddalwch. Dyma'r cadeirydd gwledd gwesty arddull avant -garde modern.3. Cadair wledd gwesty cainMae'r bobl gain sydd wedi derbyn addysg uwch bob amser wedi mynd ar drywydd caingarwch modern yn ddiflino. Maent yn canolbwyntio ar flas, yn pwysleisio cysur a chynhesrwydd. Felly, mae gan rai gwestai pen uchel ofynion uchel ar gyfer cadeiriau gwledd. Rydyn ni'n ei alw'n gadair gwledd gwesty cain.4. Cadair wledd gwesty Tsieineaidd newydd Mae cadeirydd gwledd gwesty newydd Tsieineaidd yn integreiddio'n berffaith dreftadaeth ddwfn ffasiwn modern a diwylliant clasurol. Mae ganddo effeithiau esthetig deuol clasurol a modern, ac mae'r cyfuniad perffaith o strwythur ac arddulliau yn caniatáu i bobl fwynhau'r gwareiddiad ysbrydol a chysur ar yr un pryd. Nid yw cadeirydd gwledd gwesty newydd Tsieineaidd yn cael ei anghofio am berfformiad ymarferol y gadair wledd tra'n rhoi sylw i arddull blas.Bydd y gadair gwledd gwesty yn dod â phrofiad gwahanol i'r amgylchedd a theimlad cyfforddus i bobl. Felly, mae arddull addurno cadeirydd gwledd y gwesty hefyd yn gysylltiedig â llif y teithwyr.
Cadair Gwledd Gwesty - Mae gan y Diwydiant Dodrefn Llawer o Dodrefn Ddim yn Talu Sylw i'r Gymhareb
Cadair Gwledd Gwesty - Mae gan y Diwydiant Dodrefn Llawer o Dodrefn Ddim yn Talu Sylw i'r Gymhareb
Cadair gwledd gwesty - mae gan y diwydiant dodrefn lawer o ddodrefn nad ydynt yn talu sylw i resymoldeb dylunio dodrefn Mae angen i ddyluniad dodrefn gwledd ddilyn yr egwyddor hon, gan ganolbwyntio ar resymoldeb a chysur dylunio dodrefn gwledd, er mwyn cwrdd yn well ag anghenion pobl fodern ar gyfer dodrefn gwledd.Mae llawer o ddodrefn yn y diwydiant dodrefn nad ydynt yn rhoi sylw i'r rhesymoledd o ddylunio dodrefn. Er bod yr arddull yn unigryw, mae'r uchder a'r gyfrannedd yn afresymol. Bydd defnydd hirdymor yn cael effaith benodol ar iechyd pobl. Nid yn unig dodrefn cartref, dodrefn gwledd hefyd yn rhoi sylw i resymoldeb dylunio dodrefn. Er mwyn derbyn ymweliadau â'r wyth parti, mae'n bwysig sicrhau cysur byw. Gadewch i ni edrych ar brif bwyntiau dylunio dodrefn.Yr egwyddor o ddylunio dodrefn gwleddHotel dodrefn gwledd, cadeirydd gwledd gwesty, cadeirydd gwledd, dodrefn gwleddTable: Os yw'r bwrdd yn rhy fyr, bydd y corff uchaf yn gorwedd yn anwirfoddol ar y bwrdd, a'r pen a grogi. Mae twmpath plygu hirdymor, asgwrn cefn, gwasg a gwddf yn teimlo poen a blinder yn hawdd. Mewn achosion difrifol, gall achosi clefyd llinyn y cefn. Straen cyhyrau lumbar, spondylosis ceg y groth a chlefydau eraill.Chair: Pan fyddwch chi'n eistedd ar y gadair gyda'ch traed yn fflat, os yw'ch cluniau'n gyfochrog â'r ddaear a gall y lloi fod yn fertigol ar y ddaear, mae uchder y gadair yn briodol. Mae'r gadair yn rhy agos at y ddaear, ac mae pobl yn eistedd arno. Am gyfnod hir, mae'r coesau, y waist a'r breichiau yn hawdd blinder, a all achosi rhywfaint o glefyd y waist ac arthritis.Sofa: Os yw'r soffa yn rhy isel ac yn feddal, bydd pobl yn cael eu dal y tu mewn, a fydd yn effeithio ar iechyd y asgwrn cefn. Bwrdd coffi: Dylai uchder y bwrdd coffi fod yr un fath â'r soffa, fel y gallwn godi'r pethau ar y bwrdd yn hawdd. Mae'r bwrdd coffi yn rhy isel. Pan fydd pobl yn codi eitemau, rhaid defnyddio pŵer y breichiau a'r cefn i lawr. Mae'r cefn yn hawdd ei hanafu.TV cabinet: Dylai uchder y cabinet teledu sicrhau bod y weledigaeth ar ôl seddi yn union ganol y sgrin deledu. Os yw'r cabinet teledu yn rhy fyr, bydd yn achosi gorolwg, bydd y pen yn hongian i lawr yn anwirfoddol, ac ni fydd yn dda i'r asgwrn cefn ceg y groth a'r weledigaeth.Therefore, ar gyfer dylunio dodrefn gwledd, dylai addasu dodrefn gwledd roi sylw i'r ymddangosiad , maint, cyfrannedd, ansawdd a diogelu'r amgylchedd. Bydd y ffactorau hyn yn effeithio ar ymarferoldeb, harddwch a meddwl dodrefn gwledd. Chwiliad poblogaidd:, dodrefn gwledd gwesty, cadair gwledd gwesty
Sut i Atgyweirio'r Difrod i'r Dodrefn Gwledd?
Sut i Atgyweirio'r Difrod i'r Dodrefn Gwledd?
Sut i atgyweirio'r difrod i'r dodrefn gwledd? Gellir atgyweirio difrod bach i ddodrefn y wledd gyda deunyddiau a rhai manylion. Pan fydd crafiad bach yn ymddangos ar wyneb y dodrefn pren, gallwch ddefnyddio brwsh lliw i liwio'r crafiadau, fel na fydd mor amlwg. Tynnwch y brwsh yn ysgafn ar gyfeiriad y grawn pren. Tynnwch y pethau ychwanegol ar unwaith gyda lliain meddal. Mae dodrefn arbennig yn sychu wyneb y dodrefn cyfan i amddiffyn y cotio ymhellach. Dodrefn gwledd gwesty, cadair gwledd gwesty, cadair gwledd, dodrefn gwledd Mae marcio dŵr fel arfer yn cymryd cyfnod o amser i ddiflannu. Sychwch y lliain gwyn glân gydag ychydig bach o olew salad neu saws melynwy. Defnyddiwch ddarn o sych, padiau melfed dur hynod fân y dodrefn a'r haenau i'w sychu'n uniongyrchol. Gallwch hefyd ddefnyddio'r darn lliw neu'r saws melynwy yn y marciau poeth, ei sychu'n ysgafn, ac yna ei sychu â lliain meddal glân. Mae olew papur yn cael ei drochi ar y papur. Ar ôl ychydig funudau, brwsiwch y grawn pren yn ysgafn gyda'r gwallt dur sy'n ymroddedig i ddodrefn. Gorchuddion dodrefn o ansawdd uchel Gellir prynu melfed dur arbennig mewn caledwedd deunyddiau adeiladu. Staeniau bwyd: bydd gan fenyn, saws melynwy, sos coch, a sudd ffrwythau amrywiol wedi'i dasgu ar wyneb y dodrefn gwledd ychydig o staeniau. Dylech ei sychu ar unwaith a sychu'r staeniau gyda lliain meddal glân. Bydd olew, saws melynwy, saws tomato a sudd ffrwythau amrywiol yn tasgu ar wyneb y dodrefn yn gadael ychydig o staen. Dylech ei sychu ar unwaith, ac yna defnyddio lliain meddal glân i oleuo'r staeniau. Staeniau cwyr a gwm: Lapiwch y ciwbiau iâ gyda philen blastig i galedu'r olew cwyr, ac yna crafwch y staen cwyr yn ysgafn gyda chrafwr di-fin neu gerdyn credyd, ac yna tynnwch y staen gweddilliol gyda glanhawr dodrefn. Ysgafn. Chwiliad poblogaidd: cadair gwledd, dodrefn gwledd gwesty, cadair gwledd gwesty
Dim data
Fel un o'r gwneuthurwyr dodrefn metel grawn pren mwyaf blaenllaw yn y byd, mae Yumeya wedi ymrwymo i ymchwil grawn pren metel. Mae tair mantais i grawn pren metel Yumeya, 'Dim uniad a dim bwlch', 'Clear', 'Gwydn'. Er mwyn cael cyffwrdd mewn cadair fetel, lansiodd Yumeya gadair grawn pren 3D gyntaf y byd yn 2018.
Dim data
CONTACT US

E-bost:   Info@youmeiya.net.

AS / Whatsapp:86 13534726803

Cyfeiriad: Zhennan Industry, Heshan City, Guangdong Province, China

Fideo Ffôn Yumeya

XML

Hawlfraint © 2021 Heshan Youmeiya Furniture Co, Ltd | Sitemap
sgwrsio ar -lein
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.